Google Translate – är det något att lita på?

översättare

Google Translate är en online-översättningsplattform som tillhandahålls av Google. Det är ett verktyg som kan användas för att översätta text eller webbsidor från ett språk till ett annat. Översättningen sker automatiskt genom att man använder en datoralgoritm.

Google Translate är en användarvänlig tjänst som kan vara mycket användbar för att snabbt få en grundläggande förståelse av text på ett främmande språk. Det kan också vara ett smidigt sätt för att kommunicera med personer som inte talar samma språk som en själv.

Det finns dock viktigt att poängtera att Google Translate inte alltid ger en helt korrekt översättning. Översättningar genomförda av en algoritm kan ofta fånga upp de grundläggande meningarna i en text, men det kan vara svårt att återskapa den subtila betydelsen och kontexten som finns i den ursprungliga texten. Detta kan leda till att översättningen inte alltid stämmer till 100% eller att den inte har samma ton som den ursprungliga texten hade.

Det finns också viktigt att notera att Google Translate inte stöder alla språk och att översättningar mellan vissa språk kan vara svårare än andra. Översättningar mellan romanska språk (som franska, italienska, spanska etc.) brukar vara lite lättare än översättningar mellan språk som har helt olika grammatik och syntax (till exempel mellan kinesiska och svenska).

Trots dessa begränsningar kan Google Translate vara ett mycket användbart verktyg för att snabbt få en grundläggande förståelse av text på ett annat språk.

När bör du inte lita på Google Translate?

Google’s automatiska översättningar ger en grundläggande översättning av text, men som sagt så är det inget man bör förlita sig alltför mycket på. Därför bör man anlita proffs för mer avancerade översättningar där noggrannhet och korrekthet är viktigt.

Det finns en mängd olika situationer där det kan vara lämpligt eller direkt nödvändigt att anlita professionella översättare. Här är några exempel:

Affärsdokumentation, som till exempel avtal, är ofta fyllda med specifik terminologi och kan vara svåra att översätta på ett korrekt sätt. Därför är det viktigt att anlita proffs för att översätta affärsdokumentation så att det inte finns risk för missförstånd eller felaktigheter.

Översättning av tekniska manualer: Tekniska manualer innehåller ofta mycket specifik terminologi och detaljerad information. Det kan vara svårt att översätta dessa på ett korrekt sätt utan att anlita proffs.

Översättning av marknadsföringsmaterial: Marknadsföringsmaterial, som broschyrer och annonser, är ofta fyllda med kreativt innehåll och kan vara svåra att översätta på ett korrekt sätt utan att förlora den ursprungliga meningen. 

Dessa är bara några exempel. Översättningar är en komplex uppgift och det är viktigt att använda den rätta metoden beroende på vad man översätter och för vilket syfte.

Översätt med din mobilkamera

Något som Google verkligen har lyckats med (fast med samma begränsningar som den vanliga översättningstjänsten) är att kunna översätta texter med din mobilkamera. Är du till exempel på resande fot och ser en skylt på gatan på ett språk du inte förstår – ta fram telefonen och översätt direkt från kameran! Vi skrev nyligen en hel artikel om detta som förklarar lite mer djupgående hur det funkar. Du hittar den här!