Så gör du ett rakt streck på tangentbordet |

Det finns ett antal specialtecken, bland annat ett rakt streck, även kallat lodstreck, man kan göra på tangentbordet. Dock så kan detta ofta kräva att man använder en kombination av två eller flera tangenter. Mer om detta i en annan artikel – för att göra det enkelt så dyker vi direkt in i hur du kan göra ett rakt streck direkt på tangentbordet. 

Så gör du ett rakt streck / lodstreck på tangentbordet om du använder PC

Tryck CTRL + ALT + <> enligt bilden nedan så dyker strecket upp.

rakt streck på tangentbordet

Så gör du ett rakt streck / lodstreck på tangentbordet om du använder Mac

Tryck ALT (Option) + 7 enligt bilden nedan så dyker strecket upp.

streck på tangentbord mac

Så används det raka strecket 

Ett vanligt användningsområde för det raka strecket, eller lodstrecket är i titlar på webbplatser. Ett exempel på detta skulle kunna vara för denna artikel: “Så gör du ett rakt streck | Techplatsen.se”.